Kontrollutvalget

Medlemmer / varamedlemmer


Medlemmer:                                                  

FrP: Svein Zwygart, leder
FrP: Jostein Omdal                                        
KrF: Karl Andreas Moen                             
SP:  Sonja Surdal
H:    Karsten Moi             

Varamedlemmer (numerisk rekkefølge)

1. Kjell Rune Iveland, KrF
2. Toril June S. Litsheim, V
3. Gerd Sigrun Støre, AP
4. Anne Lise Tunheim, SP

Sakspapirene og mer informasjon om kontrollutvalget finner en her