Kontrollutvalget åpner dørene

Kontrollutvalgene i Lund og Sokndal har på sine siste møter besluttet å holde møtene for åpne dører fra 2011.

Kontrollutvalget har ifølge kommuneloven sine møter for lukkede dører. Utvalget kan likevel selv bestemme om de vil ha møtene for åpne dører. Det har kontrollutvalgene i Lund og Sokndal nå bestemt å ha fra 2011.

I Sør-Rogaland har nå disse kontrollutvalgene valgt å ha åpne dører: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Eigersund, Klepp, Sokndal og Lund.

Dersom dere ønsker mer info, ta gjerne kontakt om det!

Hilsen Wencke

Wencke S. Olsen
sekretariatsleder/daglig leder
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS
Tlf. 51 97 65 92 - Mobil 988 06 776Tips ein ven Skriv ut