Kontaktmøte SVV 16

Kontaktmøte mellom Statens Vegvesen og Lund kommune 16.03.17

Det årige kontaktmøtet mellom Statens Vegvesen og Lund kommune ble avviklet 16.03.17 kl 09.00 -11.00 på vegkontoret I Stavanger. 

Etter en presentasjonsrunde orienterte avdelingsdirektør Astrid Eide om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029 som forventes lagt frem nå rett før påske. Vi er alle spent på hva som kommer og hva dette vil bety for det handlingsprogrammet for perioden 2018 – 2021 som nå utarbeides. Handlingsprogrammet skal vedtas av vegdirektøren i januar 2018.

Astrid orienterte også om Handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 – 2021 som nå er under utarbeidelse. Alle kommunene har nå gitt sine innspill til alle programområdene som det nå skal arbeides videre med frem til juni dette år. Deretter vil det bli behandlet administrativt og politisk i fylkeskommunen frem mot endelig vedtak i Fylkestinget i oktober eller desember. 

Ordføreren gav uttrykk for at disse kontaktmøtene mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen er viktige og svært nyttige for kommunen. Han setter også stor pris på den gode kontakten kommunen har direkte mot ansatte i Statens vegvesen. Disse gir både gode svar og følger opp og får gjennomført enkelttiltak raskt.

Referat fra møtet finner du her: Referat kontaktmøte mellom Statens Vegvesen og Lund kommune 16.03.17.pdf

 

På bildet, fra venstre: Ordfører Olav Hafstad, rådmann Ståle Kongsvik, seksjonssjef Eivind Stangeland SVV, Anne Cecilie Lassa SVV,  Trond Åge Langeland SVV, seniorrådgiver stab Svein Nyback Nilsen  SVV og avdelingsdirektør Astrid Eide SVV. Foto: Kommunalsjef PNM John Skåland, Lund kommune.