Kontaktinformasjon til sekretariatet

Kontaktinformasjon til sekretariatet

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
Postboks 583, 4305 Sandnes
Tlf: 51 33 65 90
Daglig leder/utvalgssekretær er Wencke S. Olsen, mobil 988 06 776