Kontaktinformasjon for pårørende

Politiet i Oslo har opprettet et felles telefonnummer for pårørende etter tragediene i Oslo og på Utøya.

Telefonnummeret for pårørende er 815 02 800.
Det understrekes at nummeret kun er ment for pårørende, altså de som har grunn til å tro at noen av deres nærmeste kan være direkte berørt.

Ved behov for akutt hjelp kan Rådmannen kontaktes på tlf. 957 59 774.

Diverse nyttige telefonnummer:

Lund lensmannskontor: 51 40 55 50
Røde kors telefonen: 800 33 321