Dialogmøte3

med frivillige lag og foreninger

Konstruktivt Dialogmøte

Tusen takk til alle dere fra lag og foreninger som var tilstede i går på vårt Dialogmøte. Vi var omkring 40 frammøtte  1f 600.png😀 1f 600.png😀
som bidro til at det ble god stemning og en postitiv og konstruktiv dialog.

En spesiell takk til dere som bidro med innlegg om hvilke utfordringer dere opplever i egen organisasjon og hvilke utfordringer dere ser vil komme i framtiden;

Fra Sion: Arne Olav Østrem
Fra 4H på Ualand: Live Helleren og Maria Refsland
Fra Moi IL: Anders Hafstad