Kongens gull til Kjell Erfjord

Fylkemann Tora Aasland delte ut kongens fortjenstmedalje i gull til Kjell Erfjord under en høytidelig tilstelning på Moi hotell torsdag 7. juni. Erfjord ble på denne måten velfortjent hedret for sin mangeårige innsats og sitt store engasjement på følgende områder : for Lundheim folkehøgskole, for frivillig arbeid innen Den Norske Kirke og for Norsk Misjonsselskap (NMS) og ikke minst for hans politiske innsats og for hans mange år som ordfører i Lund kommune.

Vedlagt er brevet som bekrefter at Kongen tildeler gullmedaljen til Kjell Erfjord samt søknaden som ble sendt i desember 2006.

8/6-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut