Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges hvert fjerde år. Kommunestyret utnevner ordfører og varaordfører for fireårsperioden. Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens rettslige representant.

Kommunestyret 2015 - 2019
Lund kommunestyre (2015 - 2019)

Rådmannen leder den kommunale administrasjon og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Rådmannen fremlegger forslag til budsjett og regnskap og andre saker for utvalg, formannskap og kommunestyre.

 

AP:                
Olav Hafstad                            47399310
Ann Sissel Haukland                95748288                     
Anders Hafstad                        48049528
Linda Gursli                             97764206
Siv Karin Utheim                      40195951
Svein Jarle Haukland                91743956                      
Bente Haukland Brogeland        91571816                                  

FrP:               
Ragnhild Alfrida Kjørmo             47279612
Jostein Omdal                          90132020
Åsmund Skåland                      41600905
Jeanette Kjørmo                       94420924

KrF:
Kjell Erfjord                              91355077
Pål Anker Ravndal                    69440909
Marit Liland Øverland                92867998

H:
Hogne Skjerpe                         45036755
Arvid Leon Hunsbedt                 99744618
Inger Rasmussen                     48227113

SP:                
Magnhild Rita Eia                     91885196
Sigbjørn Andreas Hofsmo          93603305

V:                   
John Arvid Eik                           91398258  
Bodil Aud Heskestad                 90771444