Folkemøte Heskestad

Kommunereformen - fylkesmannens anbefaling.

Fylkesmannen anbefaler danning av flere nye kommuner. 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene i oppdrag å gi en anbefaling om fremtidig kommunestruktur i fylket. Saken skal behandles i Stortinget innen 30.06.2017.

Fylkesmannen anbefaler den 27.09.16 disse nye kommunene fra 01.01.2020:

* Stavanger, Rennesøy og Finnøy.

* Sokndal og Eigersund, som første endring i Dalane.

* Forsand og Strand, som første endring i Ryfylke.

Fylkesmannen anbefaler altså at Sokndal og Eigersund blir en kommune. Samtidig peker de på at: "det kan skje ei vidare strukturendring som involverer alle dei fire kommunane i Dalane. Då kan det vera aktuelt å sjå på dagens grenser mellom Lund og Flkekkefjord (Vest - Agder)"

Anbefalingen fra Fylkesmannen finner du her: 

Kommunereforma Fylkesmannen tilrår danning av fleire nye kommunar (L)(221461).pdf

(Bildet er fra folkemøte om kommunereormen i Heskestad samfunnshus den 27.04.16. Foto: Ståle Kongsvik).