Kommunens datarom er klart til bruk

Data/kursrommet på "Huset" har i vinter vært igjennom oppussing og oppgradering, og er nå klart for publikum igjen.

Rommert har tradisjonelt vært brukt til opplæring og surfing på Internett for ulike grupper og er foreløpig utstyrt med 5 PC-er. Det kan bli aktuelt å utvide med flere hvis behovet er til stede.

Nytt av året er at alle PC-ene er utstyrt med Linux operativsystem istenfor Windows. Dette krever lang mindre ressurser av maskinene og er forøvrig gratis. Det er også installert kontorpakken OpenOffice og nettleseren Firefox som er meget gode gratisalterativer til sine "storebrødre". Linux er heller ikke utsatt for virus og spyware som er blitt et av Windows største problemområder de siste årene.

Rommet lånes ut til grupper på 2 eller flere, og nøkkel fås på biblioteket i åpningstiden. Enkeltpersoner kan benytte bibliotekets publikums PC-er som før.
Retningslinjer for bruk av rommet finnes på biblioteket og ved hver enkelt PC.