Kommunens arkivplan er tilgjengelig på denne siden- både under "Planer" og under "Ansattportal"

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Lund kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene. 
Arkivplanen skal bidra til at Lund kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid." Arkivplanen for Lund kommune er tilgjengelig både under fanen "Planer" og under "Ansattportal" på kommunens hjemmeside, her: http://lund.arkivplan.no/

Arkivplanen er for tiden under omfattende revisjon, og revidert plan vil bli publisert så snart den foreligger.