FRITIDSKONTAKT

En fritidskontakt skal være til støtte og hjelp for voksne eller barn som har behov for å ha noen å være sammen med på ettermiddagstid. Det søkes spes...