Det sendes ut faktura 2 ganger pr år, hhv. februar og september. P.g.a feil i ferbruar, sendes den ut nå i Mars.

Dersom noen har behov for individuelle betalingsavtaler er kommunen fleksibel mht. dette.

I så tilfelle bes det om at en tar kontakt med kommunens økonomiavdeling ved Lise K. Sivertsen