Det sendes ut faktura 2 ganger pr år, hhv. 26 februar og 26 september.

Dersom noen har behov for individuelle betalingsavtaler er kommunen fleksibel mht. dette.

I så tilfelle bes det om at en tar kontakt med kommunens økonomiavdeling ved Eva Alver Gursli.