Lundbadet - logo

Kjøp årskort på lundbadet i Desember

Tiden er inne til å fornye sine årskort på Lundbadet. Kan også kjøpes på dagtid tirsdag og fredager.

Nå er tiden inne for fornying av årskort. Besøkene på Lundbadet har det første året vært svært bra. I badeanlegget er det registrert over 13000 personer, samtidig har det vært imponerende aktivitet på Perlå og HSK, der gledelig mange har kjøpt årskort. Dette håper vi vil holde fram i det nye året. Minner om at mange av årskortene går ut ved årsskiftet, så vil du fortsette med dine gode treningsvaner gjør du klokt i å fornye årskortet før den tid.
Årskort vil for mange også være en gledelig og nyttig julegave!
Årskort kjøpt i desember starter først å løpe i januar.
Prisene er de samme som i 2014.
Salget foregår på Lundbadet i åpningstidene for offentlig bading, i tillegg til dagtid tirsdag og fredag før jul.(ring gjerne på forhand, da jeg kan ha andre gjøremål)
Jeg vil også benytte anledningen til å berømme Perlå sine instruktører, HSK sine vakter og veiledere og LSK sine trenere og vakter!
De har alle gjort en fantastisk frivillig innsats dette første driftsår!

Det ligger mere informasjon på lundbadet sin facebookside her