Kirkekontorer 1

Kirkekontorene er flyttet til Næringshagen

Tirsdag 14. august markerte Lund kirkelig fellesråd at de ansatte har fått nye og tidsmessige kontorer i Næringshagen.
Kirkekontorer 1
Kirkekontorer 2
Kirkekontorer 3
De ansatte har i lenger tid arbeid under kummerlige forhold i ”Jacobsenhuset”. I næringshagen er det inngått leiekontrakt for 5 kontorer med plass til: soknepresten, kirkevergen, kateket/menighetspedagog, organisten samt sekretær.
Lund kommune ønsker de ansatte lykke til med nye kontorer og håper at de vil trives.

Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut