Kartlegging av behov for SFO-tilbud ved Kiellands Minne skole fra høsten 2006

Oppvekst- og kulturutvalget ønsket å kartlegge behovene for skolefritidsordning ved Kiellands Minne skole fra høsten 2006.

I den forbindelse ble det i begynnelsen av august sendt ut rundskriv til innbyggerne i Hovsherad med forespørsel om det var behov for skolefritidsordning fra høsten 2006 og de neste 4 årene.

I den aktuelle aldersgruppen på 1. – 4. årstrinn er det 30 barn som hører til Kiellands Minne skole.

Det er meldt inn behov for SFO-tilbud for 4 barn fra høsten 2006. 2 av barna har behov for SFO tilbud før skolestart og etter skoleslutt og 2 av barna har behov for SFO etter skoleslutt.

Oppvekst- og kulturutvalget vil drøfte muligheter for opprettelse av skolefritidsordning og alternative løsninger i forbindelse med etatens budsjettbehandling for 2006.Tips ein ven Skriv ut