ElseogKari

Takk for lang og tro tjeneste

Kari og Else er blitt pensjonister

Etter henholdsvis 40 og 33 år har Kari Weld og Else L. Johansen hatt sin siste arbeidsdag i Lund kommune. 

Kari, på bildet med 40 års gullklokke, ble ansatt som vikar i 1974. I følge tilsettingsbrevet, undertegnet av styrets leder Kjell Erfjord, skulle bestyrerinden ved Solvang aldershjem fastsette hennes oppstartsdag. Etterhvert ble Kari leder av Kjøkkenet ved omsorgssenteret. Hun hadde ansvar for matproduksjon til sjukeheimens beboere, samt til heimeboende, i alt nærmere 30 000 middager i året. Hun ledet også reinhold og vaskeriet. I alt 8 stillinger hadde hun sikker og god styring med. 

Else har arbeidet i alle år i pleie og omsorg. Da hun startet opp ble lønnen dekket av Rogaland fylkeskommune, som betalte driften av heimetjenesten. De siste årene har hun vært konsulent ved omsorgssenterets administrasjon. Hennes arbeidsområde var bl.a. lønn, fakturaer, statistikk, saksbehandling og forvaltning av omsorgsboligene. Hun var en populær og dyktig del av pleie og omsorgs støttepersonell.

Hjertelig takk til begge to for flott innsats i alle år til beste for kommunens befolkning!

 

Trond A Skjæveland
kommunalsjef helse og omsorg

Tips ein ven Skriv ut