Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnesteinsbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Men de vil gjerne beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere som velger å bli boende. De inviterer derfor til en innovasjonskonkurranse, hvor de ønsker spennende forslag til hvordan hjørnesteinsindustrien kan brukes som et utgangspunkt for innovativ steds- og næringsutvikling – og hvordan kommunen kan etablere nye møteplasser som styrker innovasjonskraften.

Vi er i første omgang ute etter gode ideer og relevant kompetanse.

De 2 beste forslagene premieres med 150.000 kr og for mulighet for å jobbe videre med kommunen, fylkeskommunen og andre gode støttespillere, som Design og arkitektur Norge (DOGA), Nordic Edge og Innovasjon Norge. Vinnerne offentliggjøres på Nordens største smartby-konferanse, Nordic Edge Expo, i september 2021.

Søknadsfristen er den 7. juni. Her er konkurranseprogram og øvrig informasjon: https://doga.no/innovasjonskonkurranse

Vil du vite mer?

Den 21. mai kl.10-11 inviterer vi til webinar hvor det er mulig å høre mer om Lund sin utfordring og stille eventuelle spørsmål til kommunen: https://doga.no/kalender/webinar-bli-kjent-med-gnist-kommunene/