Julemiddag på Moi hotell

Lund kommunestyre avholdt tirsdag kveld årets siste møte. I forlengelsen hadde ordfører invitert til julemiddag for kommunestyre-representantene, tidligere ordførere, pressen, andre spesielt inviterte og rådmannens ledergruppe.

fra v. Eli Gursli, Margit Mikkelsen, Peggy Gursli, Bjørg Gray, Astrid Olsen (sølvlysestake), Solveig Egeland og Kari Hunsbedt. Magnus Flatestøl var ikke til stede.
Foto: Svein Tore Åtland

Tradisjonen tro ble festen ledet av varaordføreren (Magnhild Eia). På programmet sto bl.a. flott underholdning med Lund Musikk og Kulturskole, diktlesing samt tilbakeblikk på dette året i kommunal sammenheng (ved ordfører og rådmann).

fra v. Wenche Helland (møtte for Kjartan Helland), Anette Hamre, Olaug Carstensen, Lise Marie Kjørmo og Wenche Blien. Foran Vegard Blien Sjøveian
Foto: Svein Tore Åtland

Som vanlig var det også utdeling av gullklokker til ansatte om har jobbet 25 år i kommunen, utdeling av innsatspremier samt utdeling av KS-medalje (KS=Kommunenes Sentralforbund) til Tore Tagholdt. Tore fikk denne medaljen for lang og tro politisk tjeneste i kommunen ; til sammen 24 år (1983-2007) og derav 4 år som ordfører (95-99).

For mer utfyllende opplysninger vises til vedlegg.

19/12-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut