Vartdal Plast

Julebesøk hos kommunens bedrifter

Tradisjonen tro har ordfører og rådmann også i år vært på førjulsbesøk hos de fleste bedriftene i kommunen. I år var også næringssjef og daglig leder i Lund Næringsutvikling as, Jan Ove Øksendal, med på besøksrunden. "Synne" produkter ble delt ut. Som navnet tilsier så henspeiler det både på flommen "Synne" som i stor grad har preget oss i år, og det henspeiler på sunne produkter. Stor og rikholdig fruktkorv ble delt ut. De fleste bedriftene er positive med tanke på utsiktene for 2017. Vartdal Plastindustri avd Ualand var en av bedriftene som fikk på besøk, og på øverste bildet sees fra venstre: Jan Ove Øksendal, daglig leder ved Vartdal Plastindustri avd Ualand Tom Rune Sleveland og ordfører Olav Hafstad. NorDan fikk også besøk, på nederste bilde sees fra venstre Olav Hafstad og markedsdirektør Johannes Rasmussen. (Foto: Ståle Kongsvik og Jan Ove Øksendal).

Nordan 20
Besøk hos NorDan