Julebelysning fra Moi sentrum til KIWI på Haukland

Fredag 20. november i øsende regnvær startet Dalane Energi med bistand fra NorDan arbeidet med montering av kontakter langs Hauklandsveien slik at vi kunne få en sammenhengende julebelysning fra Moi sentrum og opp til KIWI.

Onsdag 25. november stilte næringslivet og kommunen opp til dugnad for å henge opp girlandere i stolpene og arbeidet gikk som en lek, til tross for litt dårlig vær. Arbeidet ble fullført torsdag 26. november ,og da stilte Dalane Energi opp med deres spesialbil med egen kurv.

Dalane Engergi monterer
Foto: Rolv Lende

Årets julebelysning er første skritt til en mer permanent og helhetlig løsning for hele strekningen, innbefattet utskifting av julelysene i Moi sentrum.

Planen er å få dette realisert til julen i 2010. Dette er avhengig av om vi får til et økonomisk samspill til mellom næringsliv og kommune sier leder i Lund Utvikling, Kjell Jan Støre.

Vi vil spesielt takke Dalane Energi som har vært så gavmilde at de har sponset el-opplegget og stilte opp med arbeidskraft for å monterer kontakter og arbeidskraft.

Vi vil også takke NorDan og øvrig næringsliv som har stilt opp med materiell og arbeidskraft.

Julebelysning Moi

Rolv LendeTips ein ven Skriv ut