Juleavslutning med kommunestyret

Kommunestyret hadde i går kveld sitt siste møte i 2008. Tradisjonen tro hadde ordføreren invitert til julemiddag rett etter det ordinære møtet. Inviterte her var medlemmer i kommunestyret, tidligere ordførere, presse, andre spesielt inviterte, etatsjefer, formannskapssekretær og rådmann. Ordfører Olav Hafstad ønsket velkommen til bords ved det tradisjonelle ”pinnestek-møtet” og overlot deretter ordet til varaordfører Magnhild Eia som var kveldens toastmaster.

Av programmet nevnes :

 • sang av Ajna Beckstrøm og Kjell Are Heiland
 • Berit Erfjord leste jueleevangeliet
 • diktlesing ved Egil N. Eek
 • tilbakeblikk på året 2008 ved ordfører og rådmann ; ved hjelp av ord og bilder
 • utdeling av gullklokker og andre påskjønnelser

Bak fra v: Runar Surdal, Runar Helland, Martin Løvland og Tor Birger Hamre
Foran fra v: Eivind Helland, Boye Brogeland, Olaug E. Carstensen og Anette Hamre
Foto: Svein Tore Åtland

Ordføreren delte ut følgende påskjønnelser :

 • Disse fikk gullklokker for 25 år i kommunen:
  Birgit Skåland, Kari Nysted, Christel Eik, Aud Sigrunn Skipstad og Marie Jorud
 • Ajna Beckstrøm og Kjell Are Heiland fikk et kulturstipend på 15.000 kr. ; vedtatt av oppvekst-/kulturutvalget tidligere i høst

Disse fikk innsatspremier for fremragende prestasjoner på regionalt/nasjonalt eller internajonalt nivå i løpet av dette året:

 • Runar Surdal (friidrett)
 • Runar Helland (skiskyting og skogsløp)
 • Eivind Helland (skogsløp)
 • Martin Løvland(skogsløp)
 • Anette Hamre (hestesport)
 • Tor Birger Hamre(hestesport)
 • Olaug E. Carstensen(hestesport)
 • Boye Brogeland (bridge)

12/12-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut