Kurven

Trekning av premier på Folkehelsebøkene i Lund 2017 under...

Julearrangement på Moi 2. desember med turquis

Juleåpning

Celina J. Skarås deltok 
på turquizen på 
julearrangementet. 
Hun vant deltaker premien, 
og ble meget godt fornøgd. 
Fruktkorgen ble 
sponset av 
Coop Ekstra, Moi.
Det var 10 kl. i 
samarbeid med sin 
lærer Samanta Hansen, 
som planla og 
gjennomførte turquizen. 
De ble utfordret av 
folkehelsekoordinator 
på oppgaven og takket 
ja til utfordringen. 
Det var ca. 80 stk. 
som gjennomførte turen. 
En stor takk til 10 
klasseelevene som går 
på gruppene: Innsats for andre og 
Sal og scene.  Den 
første gruppen 
arrangerte turen og den 
andre gruppen 
hadde ett fint danseopplegg 
samt andre aktiviteter.

 
Trekning av deltakerpremier på 
hver av de fire Folkehelseturbøkene, 2017. 
De heldige vinnerne ble kontaktet også denne dagen.
1.       premie > Gave kort på G-sport i Flekkefjord verdi 300 kr.
2.       premie> Kino billett verdi 200 kr

Det var  registret inn over  2700 treff, på disse bøkene: 
1.Ualand ( gamleveien Steinsland / Bjuland).
2. Hovsherad ( Sageli)
3. Moi ( Tronåsen)
4. Moi (Heiavann)

 
Folkehelseturen for de eldre på Omsorgssenteret 
skal trekkes 12. desember. De har turgruppe 
hver tirsdag. Deltakerpremien de kan vinne 
er en sponset fruktkorg fra Kiwi.

 
Folkehelsekoordinator
Jrn