Julehilsen fra Ordføreren

Jul og nyttårshilsen fra ordføreren

 

Jeg vil på vegne av Lund kommune takke alle ansatte, lag og foreninger, enkeltpersoner og alle kommunens innbyggere for det gode arbeidet og innsatsen hver enkelt har lagt ned, med tanke på å gjøre kommunen vår til en trygg og god kommune å bo i. Uten samarbeid og omtanke for hverandre ville Lundsamfunnet vært fattig.Samtidig vil jeg takke våre samarbeidspartnere i næringslivet og organisasjoner for godt samarbeid i året som snart er til ende.

En liten kommune som Lund er også avhengig av et godt samarbeid med andre utenfor kommunen for å få realisert våre mål. Jeg vil også benytte anledningen til å takke dem.

Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, legge til rette for å ta dem i bruk.

Hva om vi møttes i spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for at du skal ha det best mulig? Jeg ønsker at vi kan se hverandre i det nye året, være tilstede for hverandre. Vi kjenner alle livets sårbarhet. Vi vet at det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og håp. I denne helheten kan vi våge å møte hverandre i et rom som er raust, og hvor egen trygghet betyr andres frihet. Vi skal handle modig og gjøre det vi tror er rett, da vokser vi som mennesker og samfunn.

Jeg vil til slutt få ønske dere en god og fredfull julehøytid og et godt og rikt nytt år!

Med vennlig hilsen
Pål Anker Ravndal
-ordfører-

 

Tips ein ven Skriv ut