Jul - Marlink 1

Jordstasjonen på Eik har fått nye eiere

Satellittstasjonen på Eik inngår i selskapet Marlink AS og de ble i høst oppkjøpt av et stort fransk/tysk selskap. Hovedselskapet heter Eads og har hele 122.000 ansatte med hovedkontor i Paris og omsetter årlig for 50 milliarder EURO. De produserer bl.a. flytypen Airbus.
Jul - Marlink 3
Jul - Marlink 4
Hovedselskapet har et datterselskap som heter Astrium med hovedkontor i Toulouse. Det er de som har kjøpt Marlink AS med 4 jordstasjoner for 900 mill $. Astrium har til nå drevet med ikke-kommersiell kommunikasjon mot rommet og vil med kjøpet av Marlink gå inn på den kommersielle siden. Kjøpet er nå nylig godkjent av aktuelle lands myndigheter.

Jordstasjonen på Eik har for tiden 75 ansatte på Eik og 15 i Stavanger. Daglig leder er Sigmund Virak. De ser optimistisk på oppkjøpet da de regner med at dette er et strategisk kjøp med en langsiktige eier.

Jordstasjonen ble besøkt av ordfører og rådmann på den årlige julerunden 20.12.2011.Moi, 22.12.2011

Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut