storken

Samarbeid med Flekkefjord sykehus gir:

Jordmor tilbake i Lund fra nyttår

Gledelig melding til alle som har med barn å gjøre: sjefen på Fødeavdelingen i Flekkefjord, Ragnhild Sand, melder at Lund kommune får jordmor like over nyttår.