Informasjon knyttet til avlingsskadesituasjonen

Sommeren i 2018 har vært svært tørr og er det fremdeles. Enda er det ikke mye regn i sikte.  Vi ser at dette er en svært fortvilet situasjon for mange...

Søknadsskjemaer

Søknadsskjemaer

Hvordan utnytte utmarksbeite bedre?

Vi har startet et prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen og Dalane-kommunene samt Gjesdal og Time kommune som ser på oppgjødsling ved/i utmarksbeite og...