Lund kommune vil nå tilby IT cafe for eldre og unge som har utfordringer med IT ferdigheter.

Vi er så heldige å ha en fantastisk lokal pensjonist som stiller seg disponibel til å ha opplæringen.

 

Tid: Første mandag i mnd. Oppstart 03.04.2023 kl 10-12

Sted: Lund Folkebibliotek

 

Det vil her være mulig å få bistand til:

  • Lære å logge inn på offentlige sider
  • Hvordan en bruker kommunens hjemmeside til å finne informasjon og søke om tjenester.
  • Hvordan du leser og sender mail
  • Eventuelle andre problemstillinger du måtte ha.

 

For mer informasjon kontakt koordinerende enhet på tlf 47908455