til informasjon

IT-avdelingen oppgraderer brannmuren i dag

For publikum vil nedetiden i hovedsak ramme publikumsnettet, samt epost til ansatte i kommunen vil ikke komme frem før etter nettet er tilbake.

Til ansatte i kommunen som ikke har fått lest epost ang. denne varslede nedetiden:

 

Vi skal oppgradere brannmuren på mandag (14.11)

Det blir nedetid på minimum en time.

 

Det blir ikke noe: internett, e-post, Micromark, e-meldinger og NAV mot kommune skrivebord.

Cosdoc vil fungere som normalt.

Vi starter rundt kokken 15:00 og håper å bli ferdig til 17:00.