Skulptur kulturpris

Til lag og foreninger i Lund

Invitasjon til kulturkveld

Ordfører og leder i Oppvekst- og kulturutvalget har gleden av å invitere lag og foreninger i Lund til KULTURKVELD på Lundetun

          tirsdag 16. januar kl. 19.00.

Den kjente artisten fra Lund, Elvira Nikolaisen vil holde konsert.  Mannskvintetten, Heskestad bygdekor og Sonja Kjørmo Såkvitne vil også underholde.

Ordfører Olav Hafstad vil dele ut Kulturprisen for 2017.

I tillegg utdeles Kulturstipend 2017 og Bygningsvernprisen 2017.

Utøvere fra Lund som har markert seg på et nasjonalt/internasjonalt nivå vil også bli hedret.

Kulturkvelden er en mønstring av lag og foreninger i kommunen, og en oppfølging av kommunens Handlingsplan for frivillighet.  Det er derfor viktig at din forening/lag blir representert med minst en leder eller en fra styret, men gjerne flere deltakere fra laget/foreningen.

Vi håper på stor oppslutning om dette arrangementet.

Etter programmet i kinosalen, blir det servering og muligheter for mingling i underetasjen.

                        V  E L K O M M E N  !