Invitasjon til åpningskonferanse - ny dato!

Næringssjefen i Dalane ønsker din virksomhet velkommen til å delta på åpningskonferanse for Strategisk Næringsplan for Dalane (SNP) 2008-2013 tirsdag den 14. oktober kl. 10 i Dalane Næringshage, stor sal.

Påmelding

Send navn på deltakere og bedrift samt kontaktinformasjon til bb@dalane.no eller ring tlf 51 20 70 70. Påmelding innen fredag 10.10.08. Vel møtt!

Hva er SNP?

Strategisk Næringsplan (SNP) er et styringsdokument som påvirker de veivalg politikerne og administrasjonen i regionen skal arbeide etter i årene som kommer. I Dalane er metoden med strategisk næringsplanlegging velkjent.

Dette vil bli den fjerde planen som lages i regionen, og en har gode erfaringer med å trekke næringsliv og FoU-miljøer aktivt med i utarbeidelsen. Den siste SNP for Dalane gjaldt perioden 2003-2007, og Dalanerådet har initiert ny SNP-prosess høsten 2008. Planen er å arrangere en oppstartskonferanse og å bruke månedene fram til jul til arbeid i faggrupper med deltakere fra næringsliv, skoleverk, FoU-miljøer samt det offentlige.

Arbeidet i faggruppene vil bli koordinert fra næringssjefens kontor, og det vil være sekretærer i gruppene fra de ulike næringsutviklingsmiljøene i regionen.

Inkluder de unge!

En av de store utfordringene er å få utdannede ungdommer til å slå seg ned her i regionen etter endt studietid. Siden Dalane neppe vil utkonkurrere større regioner på profileringsbudsjett er målet er at SNP-prosessen skal vise fram Dalane som en region som slipper unge mennesker til i viktige posisjoner, både i politikk, nærings- og organisasjonsliv. I lys av dette oppfordrer vi din virksomhet til å involvere medarbeidere under 35 år til å delta i SNP-åpningskonferansen og det videre arbeidet i faggruppene utover høsten.Tips ein ven Skriv ut