Internasjonal kveld på Lundetun

Storsalen i kjelleren på Lundetun var fullsatt onsdag kveld da Lund Rotary inviterte til ”Internasjonal kveld”. Ei bredt sammensatt gruppe, hvor ordfører Kjell Erfjord er leder, jobber med å øke forståelsen mellom ulike folkeslag i kommunen. Denne gruppen utfordret høsten 2006 Lund Rotary til å arrangere en slik ”Internasjonal kveld”

Festen ble glimrende ledet av Per Chr. Salvesen (norsk) med god assistanse av Lise Moen som oversatte aktuelle programinnslag til engelsk. President i Lund Rotary Einar Surdal ønsket velkommen og minnet om at Rotary-bevegelsen er internasjonal og at lokallaget har samlet inn mer enn 1 million kroner de siste 35 år. Midlene er fordelt til lag og organisasjoner i Lund samt noe til internasjonale prosjekt i Afrika.

Programmet denne kvelden var variert og flott. Ungdomsskoleelevene Jakha og Markha fra Tsjetjenia gjorde stor suksess med vakker sang ; akkompagnert av sin far på elektronisk piano. Guro Salvesen bidro også med fin sang og pianospill. Fra sangen hennes husker jeg spesielt setningen : ”Å du gav meg et smil, sommerfugl i vinterland.” Det passet godt i en slik sammenheng. Av andre innslag nevner jeg : slørdans av to jenter fra Uzbekistan, sanggruppe fra Burma og pianospill av ei jente fra Armenia. Glemmes må heller ikke Lund Bygdekor som sang tre fine sanger innledningsvis.

internasjonalt på Lundetun
Foto: Svein Tore Åtland

Etter programinnslagene var det en morsom bordkonkurranse og deilig servering. Helt til slutt takket ordfører Kjell Erfjord for en fantastisk kveld og minnet om hvor viktig det er at vi alle behandler hverandre som medmennesker. Neste storsamling planlegges 28. august. Da kommer Thorvald Stoltenberg.

22/3-07, Svein Tore Åtland