Inspirerende og nyttig om tiltak for barn i vansker

Prosjektet "me ser deg", som er et tiltak for å koordinere og styrke innsatsen rettet mot barn og unge i Lund kommune, arrangerte 12. august kurs på Moi hotell med tittelen ”Når ingen bryr seg, kan foreldre gjøre hva de vil".

Advokat Unni Culina, Arendal, var en engasjert og dyktig kursleder som sørget for at de vel 80 deltakerne fikk meget godt utbytte av dagen.

Ansatte i politiet, skolene, barnehagene og i helse og omsorg deltok på kurset.

Temaene som ble belyst rettet seg mot å bli trygg på hvordan best mulig, og på en formelt riktig måte, bidra til å gi barn og unge med en vanskelig heimesituasjon hjelp og støtte.Tips ein ven Skriv ut