Inspirasjonsmøte på Ualand

Svein Arne Hamre kunne onsdag kveld ønske om lag 70 bønder velkommen til økonomi- og inspirasjonsmøte på Samfunnshuset. De frammøtte var fra hele Dalane. Svein Arne sa innledningsvis at det for tiden skjer mye positivt innen landbruket i Lund.

Bonde og prosjektleder Per Tore Bratberg fra Jådåren i Trøndelag (Steinkjer) holdt et inspirerende og imponerende foredrag om det som hadde skjedd i deres heimbygd. Nord-Jådåren Melk og Utvikling DA ble etablert i 2001. I dag er 17 gårdsbruk med, og 15-16 personer jobber på heltid i dette prosjektet, og de har i perioden 01-07 investert for mer enn 90 millioner kroner.

Av store fellesprosjekt nevnes :

  • Felles maskinpark
  • Har bygd 5 hønsehus
  • Har bygd 5*7500 m2 lokaler til verpehøner
  • Har bygd 2 nye melkeforetak; årlig melkekvote på 1 millioner liter

Målsettinga i 2010 er :

  • 50 mill. kroner i omsetning
  • Skal sysselsette 30 årsverk
  • Skal være nasjonal modell for utvikling av distriktsbasert næring

Denne vurderes i dag som svært realistisk å oppnå.

Avslutningsvis oppfordret Bratberg bøndene i Dalane til å vurdere aktuelle utviklingsprosjekt som passer i denne regionen samt mulig organisering av disse. Dersom framtidsbygda skal bli en suksess, må en i følge Bratberg ha fokus på de rette holdningene, stolthet, begeistring og framtidstro.

Kvelden ble avsluttet med grøt og spekemat!

6/12-07, Svein Tore Åtland