Lund kommunes kriseledelse hadde møte 31. august hvor ledergruppe, politikontakt og kommunelege var med.

På grunn av Korona-situasjonen og fare for smittespredning besluttet kommunens kriseledelse følgende:

 

1. Lundetun stenges fra og med 1. september til og med 31. desember for andre enn kommunens egne arrangement.

2. Ambulerende skjenkebevilling vurderes nå etter en strengere praksis hvor hver enkel søknad også vurderes i forhold til tidligere erfaringer.

3. Det tillates ikke utvidede åpningstider i HSK (Hovsherad Styrkeløftklubb) utover det som er nå. Kommunen er i samtaler med HSK for å finne en omforent ordning.

4. Politiet ønsker innskjerpet meldeplikt for arrangement i forsamlingsbygg. Dette gjelder ikke ordinær virksomhet i forsamlingshusene, men f,eks. fester og andre åpne arrangement.        Kommunen vil sende melding til de bygg-ansvarlige for aktuelle bygg.

 

Før nyttår vil det bli foretatt ny vurdering av smittesituasjonen - noe som kan føre til endrede tiltak.

 

John Skåland

Beredskapskoordinator