Pandemi

Innføring av adgangskontroll i helseinstitusjoner

Innføring av adgangskontroll i helseinstitusjoner

Pasienter innlagt i helseinstitusjoner vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av Covid-19.

For å redusere risikoen for smitte til denne pasientgruppen innfører vi strengere restriksjoner for besøkende. Det betyr at alle besøk, som er ikke helt nødvendige må utsettes. Nødvendig besøk kan avtales på telefon.

Sykehjem: 51404818/ 51404821 / 51404025

Haukland bo og avlastning: 51401781

Tiltaket er generelt og vil omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter. Tiltaket omfatter også frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

 

(Publisert av kriseledelsen i Lund kommune)