Det er mulig å få alt innholdet på skjermene direkte på din mobil. Klikk her for å se fremgangsmåten. Ved viktige meldinger sender vi ut et push varsel til mobilene som har lastet ned appen. Dermed blir man umiddelbart orientert om hendelsen.

Kodene for de ulike skjermene er:

Coop Ualand: 4PXRP4
Coop Hovsherad: N7FA85
Kiwi Moi: WB7UFY
Extra Moi: H7FQXA
Lundetun: BGYCT2
Lundbadet: PWZD9N
Biblioteket: FIM4CV

Innholdet på butikkene vil stort sett være likt, mens innholdet på de andre stedene vil være mer tilpasset lokalet skjermen står i. Sikkerhetsrelaterte varsler vil komme på alle skjermene.