Informasjonsmøte om spillemider til idrett, fysisk aktivitet og kultur.

Mandag (12.10.2009) kveld inviterte Lund kommune v/Egil Eek og Rogaland Fylkeskommune v/ Åge Olsen til Informasjonsmøte om Spillemiddelordningen på Moi hotell. Tilstede var represntater fra idretts- og friluftsorganisjajoner i tillegg til reperstanter fra Lund og Sokndal kommune.

Det er Kultur- og kirkedepartemenete som i grove trekk fordeler overskuddet fra Norsk tipping. Fylkeskommunene har ansvaret for å fordele overskuddet av virksomheten til Norsk Tipping til det enkelte prosjekt. Åge Olsen informerte om statlig og regional idretspolitikk som legger grunnlaget for hvordan søknadene blir prioritert.

Det ble diskutert hvordan en region som Dalane kan nå fram med sine prosjketer sett i forhold til de mer tettbefolkede deler av fylket.

En gjennomgang av hvordan lag og foreniger søker om spillemidler via www.idrettsanlegg.no ble vist. På denne siden ligger all informasjon som er nødvendig for å søke om penger fra overskuddet i Norsk Tipping. Alle søknader skal gå via denne portalen. Fylkeskommunen har også en informasjonsside som i korte trekk informerer om ordningen og søknadsporsedyren. Dette kan du lese mer om her.

Søknadsfristen er 1. november.Tips ein ven Skriv ut