Nygård skole

Informasjon angående skolene i Lund

Kiellands Minde
Kiellands Minde

Det er viktig å følge nye smittevernregler og få organisert skolene godt før elevene kommer tilbake. Skolene venter på den nasjonale smitteveilederen. Det vil bli planlegging både for skoleledere og ansatte før skolene starter opp mandag 27.april for 1. – 4. klasse for å få på plass gode smittevernsrutiner, fagplanlegging og eventuell omorganisering av elevgrupper.

Nygård, Heskestad og Kiellands Minde skole ønsker alle barn og foresatte velkommen til skolen mandag 27.april for 1. -4.klasse. Skolene vil komme med mer oppdatert informasjon og detaljer på skolenes egne hjemmesider og kommunikasjonskanaler etter hvert. Når det gjelder skoleskyss, så anbefaler vi at så mange som mulig prøver å gå og sykle til skolen, og ikke ta offentlig transport, mer detaljer kommer senere. 

De ansatte i Lundskolen vil gjøre sitt aller beste for å organisere skolehverdagen slik at det blir trygt og godt for elevene fra 1.- 4 .klasse å komme tilbake til skolen igjen. Velkommen!

Mvh rektorene Preben Kristiansen, Magnhild Eia, Olaug Hove og kommunalsjef Lise Moen.

Lund kommune