influensa vaksine

INFLUENSAVAKSINE

Årets influensavaksine ventes til Lund Legesenter i slutten av oktober.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • - Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
 • - Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • - Alle fra fylte 65 år
 • - Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser"