Du er her: Forsiden
Olav og nye E18

Busstur til anlegget "Ny E18" ved Arendal

Lund kommune til Sørlandet for å se på "Nye veier"

Olav og nye E18
Olav og ny E18
Olav og industriområdet
Industriområdet
Nye Veier sjef
Sjefen for "Nye veier"

"Nye Veier" hadde invitert berørte kommuner langs den nye traseen for E39 mellom Mandal og Ålgård på tur til Sørlandet for å se på det pågående prosjektet med bygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Lund kommune var godt representert med Ordfører og Rådmann, samt Øystein Brennsæter og John Skåland fra PNM-etaten. Buss fra Dirdal Bilrute hentet oss kl 7.30 og var tilbake på Moi rundt kl 21.30 om kvelden.

Delegasjonen i bussen fikk først en flott gjennomgang av organisasjonen "Nye Veier" - med påfølgende kjøretur til selve anleggsområdet som foregikk i jomfruelig terreng mellom Tvedestrand og Arendal. Prosjektet er omtrent 70 % ferdig og parsellen skal åpnes 15. oktober 2019.

Det var et imponerende stort anlegg, og ringvirkningene var svære i lokalsamfunnet. Tvedestrand kommune har fått et svært industriområde, og lokale næringsdrivende har nydt godt av den enorme virksomheten som strekker seg over 3 år.

Det var en lærerik tur som var velregissert og hadde god bevertning.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut