Kandidat til stillingen er Siv Kristin Egenes

Ansettelse av ny rådmann

Dagens Lundrådmann, Ståle Manneråk Kongsvik, skal begynne som rådmann i Farsund kommune 01.09.18.

Stillingen i Lund ble lyst ut med søknadsfrist 27.05.18. Ved fristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Med bakgrunn i kandidatenes individuelle søknader, førstegangsintervju, gjennomførte tester, dybdeintervju og referanser, anbefaler et enstemmig intervjuutvalg i møte 07.06.18

Siv Kristin Egenes som kandidat til stillingen som ny rådmann i Lund kommune.

Egenes er 56 år, fra Kvinesdal, og er daglig leder i Kristiansen & Selmer – Olsen Sivilarkitekter as (KSO). Hun har blant annet utdanning i offentlig administrasjon og ledelse fra høgskole, og har også en bachelorgrad i ledelse fra BI. Hun har tidligere blant annet arbeidet som banksjef i Sparebank 1 avdeling Flekkefjord og Lund, avdelingsleder Kvinesdal Sparebank og næringskonsulent i Kvinesdal kommune. Hun har hatt en rekke styreverv, blant annet i Flekkefjord og omegn industriforening, Lister næringsforum og Lund Næringsutvikling.

Utvalget har lagt vekt på å rekruttere en rådmann med strategiske evner, god økonomiforståelse, god kjennskap til kommunal sektor, og vilje til å lede Lund kommune på en god og fremtidsrettet måte. Egenes virker svært motivert, har vist stor arbeidskapasitet, og er svært interessert i å videreutvikle Lund kommune for morgendagens muligheter og utfordringer. Egenes har vist evne til raskt å tilegne seg ny kompetanse, og sette seg inn nye oppgaver. 

Egenes vurderes som en tydelig, strukturert, resultatorientert og arbeidsom leder, som evner å iverksette politiske vedtak. Egenes har et bredt samfunnsperspektiv og er opptatt av kommunens næringspolitiske muligheter.

Lund kommunestyre skal gjøre endelig vedtak i møte 14. juni.

 

Moi 07.06.18

Olav Hafstad

Ordfører

Tips ein ven Skriv ut