Moi stasjon

Kommunestyret ansetter ny rådmann, sannsynligvis den 14. juni.

Skagerak Consulting as er etter konkurranse valgt som rekrutteringsfirma som skal bistå Lund kommune med å rekruttere ny rådmann. Stillingen vil bli lyst ut innen mandag 7.mai, med søknadsfrist 27.mai. Det legges deretter opp til en grundig prosess med tester og intervjuer av aktuelle kandidater. Det er valgt et intervjuutvalg bestående av politikerne Olav Hafstad (ordfører for AP, og leder av utvalget),  Magnhild Eia (SP) og Hogne Skjerpe (H) , samt hovedtillitsvalgt for Delta, Svanhild Kittang. Vararepresentanter er Ragnhild Kjørmo for politikerne, mens hovedtillitsvalgt Berit Eike (UDF) er vara for Kittang. Seniorrådgiverne Anne Hilde Hals og Arnfinn Dahl representerer Skagerak Consulting as i arbeidet.

Det er planlagt at intervjuutvalgets innstilling skal være klar 7. juni. Deretter er det planlagt ekstra møter i administrasjonsutvalget og formannskapet 12. juni før kommunestyret fatter vedtak om hvem som får jobben den 14. juni. Nåværende rådmann Ståle Manneråk Kongsvik er sekretær for utvalget. Som kjent har han, etter å ha blitt oppfordret av både rekrutteringsfirma og ordfører i Farsund om å søke, takket ja til å bli rådmann i sørlandsbyen fra (sannsynligvis) 1. september.

Tips ein ven Skriv ut