www.lund.kommune.no

Stig Brann

Våren nærmer seg med raske skritt

Husk å melde fra om bråtebrenning

Det har vært lang tradisjon for bråtebrenning i Lund kommune. Dette foregår normalt på en god og betryggende måte hvor grunneier og andre har god kontroll på ilden. Det er også en stor fordel å få brunnet vekk mye av den gamle vegetasjonen i forhold til fremtidig brannfare.

I utgangspunktet er fristen for bråtebrenning satt til 15. april, men på grunn av store snømengder dette året har brannsjefen satt årets siste frist til 1. mai. Husk å melde fra til brannvesenet om større bål og bråtebrenning. Det er spesielt viktig hvor brenningen kan ses fra E39, fordi mange som ferdes der ikke er vant med slik brenning og melder umiddelbart fra til 110-sentralen som får unødig mye mas. Og i neste omgang kaller de ut brannvesenet helt unødig.

Dette året kan dere melde om slik bråtebrenning til Stig Skåland på tlf. 94 89 10 26.

 

John Skåland

 

Opprettet: 09.april.18 av John Skåland
Tips ein ven Skriv ut