Bondemøte 7

Årlig møte

Kommunalt møte med landbruksnæringen

Landbrukssjef Olav M. Tonstad hadde i dag kalt inn representanter for landbruket til et årlig dialogmøte på rådhuset. De fleste fra de forskjellige lag møtte. Kommunalsjef John Skåland deltok også på møtet med bl.a. orientering om ansettelse av ny landbrukssjef. Tonstad har som kjent sagt opp sin stilling fra 15. april.

Mange forskjellig tema innen landbruk ble tatt opp bl.a.:

- Utfordringer knyttet til ny E39 trase

- Felles utfordringer knyttet til skogshogst

- Re-aktivering av skogeigerlag

- Rullering av kommuneplanen i neste periode; landbruksarealer etc. knyttet til dette

mm.

Det er stor nytte for landbruket at slike årlige møter holdes.

John Skåland

 

Tips ein ven Skriv ut