www.lund.kommune.no

HANDLINGSPLAN FOR FRIVILLIGHET

Til frivillige lag, foreninger og enkeltmennesker

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggend for et levende lokalsamfunn. Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og stimulere til økt frivillighetsarbeid i kommunen.

Komiteen for frivillig arbeid inviterer derfor til dialogmøte med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner for å diskutere oppdatering av ”Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune”.

Agenda til møtet:

  • Søknadsprosedyre ”Tilskudd til lag og foreninger”
  • Foreningers behov for kurs
  • Utjevning av leiekostnader
  • Behov for å styrke det frivillige arbeid
  • Eventuelt

Dato:  Tirsdag 21. mars 2017 kl. 19:30

Sted:  Lundetun (i kjelleren)

Møtet er åpen for alle !!!

Høringsutkast til handlingsplanen:  HANDLINGSPLAN FOR FRIVILLIGHET I LUND.pdf

NB:  Husk også å sende inn korrekt kontaktinnformasjon til ditt lag/forening.

Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe, tlf. 51 40 47 24.

Opprettet: 14.mars.17 av Hilde Fløtre
Oppdatert: 14.mars.17
Tips ein ven Skriv ut