Du trenger ikke søke dersom du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Du må likevel

  1. Få ildstedet kontrollert av en kvalifisert fagperson
  2. Sende melding om installering av nytt ildsted til kommunen 

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

 

Klikk her - for melding som sendes til feieren ved installasjon av ildsted (feier.vesen@flekkefjord.kommune.no)

 

Dersom du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein, må du søke hjelp fra fagfolk.