Du er her: Forsiden
Listerrådet 02

I austerveg til Listerrådet………..

Regionråd Dalane vedtok på sist møte 29.09. at det en skal invitere representanter fra Listerrådet til neste møte, eventuelt at vi fra Dalane skal avlegge Listerrådet et besøk. 02.11.16 var ordfører Olav Hafstad og rådmann Ståle Kongsvik i et formøte med Listerrådet i Lyngdal. Hafstad er leder av regionråd Dalane, Kongsvik er sekretær.

Listerrådet er et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder. Hver kommune har to representanter i Listerrådet. Det er ordfører og en politiker (ofte varaordfører). Disse har stemme- og talerett. I tillegg møter med talerett kommunenes rådmenn, to representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en fra LO Lister og en fra NHO. De seks kommunene som er med i rådet er Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen (ordfører i Farsund), mens Svein Vangen er rådets daglige leder.

Det er etablert regionale samarbeid i regi av Listerrådet innen følgende områder: Barnevern, friluftsråd, PPT, bygningskontroll, helsenettverk, næringsområdet og innen utdanning. Rådet har et eget næringsfond, som hvert år får tilført 1.600.000 kr, 800.000 kr fra kommunene og 800.000 kr fra fylkeskommunen.

Vi fra Dalane fikk en god orientering om Listerrådets arbeid, og vi ser at vi kan ha mye å lære om samabeid og hvordan en i fellesskap kan skape resultater. Det ble avtalt at Abrahamsen og Vangen blir invitert til neste møte i regionråd Dalane for å presentere Listerrådets virksomhet.

På bildet sees fra venstre: Arnt Abrahamsen, Olav Hafstad, Svein Vangen og Ståle Kongsvik. (Foto: Jørgen Tjørhom, Listerrådet).