Levande Lynghei

Hvordan utnytte utmarksbeite bedre?

Vi har startet et prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen og Dalane-kommunene samt Gjesdal og Time kommune som ser på oppgjødsling ved/i utmarksbeite og aktiv bruk av lyngheiene som virkemiddel for å bedre lønnsomhet og bruk av utmarka.

 

Informasjonsmøter følgende datoer og steder:

Sokndal Mandag 3. feb. Gamle skolen

Bjerkreim Tirsdag 4. feb. Samfunnshuset

Gjesdal/Time Tirsdag 11. feb. Bygdehuset

Eigersund Onsdag 12. feb. Landbrukssenteret.

Lund Torsdag 13. feb. Moi Hotell

 

ALLE MØTER STARTER KL 19.30

 

Målet med prosjektet er gevinst for deltakerne i form av:

• Økt antall beitedyr
• Redusert behov for kunstgjødsel
• Redusert kalkingsbehov
• Redusert utkjøring 
• Redusert avrenning
• Redusert gjengroing og bedre fremkommelighet
 

I tillegg vil samfunnet få beholde kulturlandskapet og utsikten og artsmangfoldet ivaretas bedre.

Vi vil gjerne presentere prosjektet og invitere bønder i Dalane og Gjesdal og Time til å delta.

 

Prosjektansvarlige: Magnus Søyland og Anja Laupstad Vatland

 

For spørsmål eller andre henvendelser kan du gjerne ta kontakt:

Magnus Søyland: tlf: 47 75 60 96
Anja Laupstad Vatland tlf: 93 00 68 80
e-post: levandelynghei@gmail.com

 

For informasjon om aktuelle saker se vår FB-side: Levande Lynghei.

 

 

Med hilsen

Magnus Søyland og Anja Laupstad Vatland